شرکت مهندسی شهران سازه آفاق
شرکت حقوقی طراحی و نظارت شهران سازه آفاق


طراحی داخلی و نمای ویلا به سبک اسپانیایی + تصاویر

Architecture-Home-Eclectic-old-world-01-exterior (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-02-exterior (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-03a-exterior (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-03b-exterior (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-05-kitchen (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-06-family-room (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-07-kitchen (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-08-dining (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-09-kitchen (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-10-kitchen (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-12-kitchen (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-11-kitchen (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-13-bathroom-tub (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-15-game-room-bar (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-16-dining (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-17-exterior-shower (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-18-bathroom (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-20-bathroom-vanity (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-19-bedroom (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-21-bedroom (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-23-bathroom (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-24-pool (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-25-pool (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-26-patio (Copy).jpg

Architecture-Home-Eclectic-old-world-29-exterior (Copy).jpg


آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

قالب وبلاگ